Choco Bonté

O nás

O nás

O naší čokoládě

Víte, jak se pozná ručně vyráběná pralinka? Přestože na první pohled vypadají jedna jako druhá, nejsou úplně stejné – každý kus je originál. Takové unikáty vznikají v olomoucké provozovně Choco Bonté pod dohledem nejlepších cukrářů.Každý den tým našich zkušených cukrářek vyrábí desítky druhů pralinek a přes padesát čokolád různých druhů a barev. Lpíme na kvalitě a do našich produktů používáme jen ty nejkvalitnější ořechy a ovoce sušené mrazem. Vznikají tak ty nejlepší a nejchutnější kousky, velmi čerstvé a plné chuti.
Kvalita a chuť Choco Bonté

Ručně
balené

Vyráběné
s láskou

Prvotřídní
kvalita

Přijďte ochutnat produkty CHOCO BONTÉ

Navštivte naši prodejnu v historickém centru Olomouce. Najdete zde široký výběr čokolády a pralinek.
Zobrazit prodejny

 

 

Principy sociálního podnikání

Společenská prospěšnost

 

Přispíváme k zaměstnávání a sociálnímu začleňování osob znevýhodněných na trhu práce tak, že:

- vytváříme pro tyto osoby vhodná pracovní místa, která odpovídají jejich specifickým potřebám; speciálně upravujeme pracoviště, nabízíme zkrácené pracovní úvazky a jednosměnný provoz

- pracovní místa dlouhodobě udržujeme a snažíme se, aby i pracovní poměry jednotlivých zaměstnanců byly dlouhodobé, což je na jednu stranu u zdravotně postožených zaměstnanců obtížnější než u osob nehandicapovaných, na druhou stranu je však pro ně stabilní zaměstnání významnější nejan jako zdroj příjmu, ale i jako pevný bod v denním režimu a důležitý zdroj sociálních kontaktů

- zajišťujeme pestrou nabídku pracovních pozic vhodných i pro osoby s různých druhem i stupněm zdravotního omezení – od čistě ruční práce při výrobě obalů, kompletaci a balení bonboniér, přes úklid a údržbu až po pracovní pozice přímo v cukrářské výrobě, v expedici a administrativě. Nad rámec naší zákonné povinnosti zajišťujeme u našeho závodního lékaře před nástupem zaměstnance na ruční dílnu, kde je pracovní náplň se zvýšenou zátěží na drobné svaly rukou, EMG vyšetření pro vyloučení potenciálního ohrožení syndromem karpálního tunelu; pokud je vyšetření pozitivní, zařazujeme zaměstnance na jiné pracoviště a jinou práci, aby si při práci nezpůsobil zdravotní újmu. Šířkou nabídky pracovních náplní se odlišujeme od spousty jiných společností zaměstnávajících zdravotně postižené, které zpravidla nabízejí pouze úklidové a hlídací pozice.

 

Zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce a jejich integrace

Osoby zdravotně postižené

Dlouhodobě splňujeme podmínku zaměstnávání více než 30 % osob zdravotně postižených z celkového počtu zaměstnanců. Aktuálně zaměstnáváme 254 osob, z toho 156 jsou osoby se zdravotním postižením, z nichž 53 je u naší společnosti zaměstnáno déle než 5 let. V divizi Choco Bonté pak zaměstnáváme 39 osob, z nichž 34 (85%) patří do skupiny osob zdravotně postižených. Přislušnost zaměstnanců ke skupině osob zdravotně postižených zjišťujeme z rouhodnutí ČSSZ o přiznání invalidního důchodu, případně rozhodnutí OSSZ o zdravotním znevýhodnění.

Našim zdravotně postiženým zaměstnancům vytváříme podmínky umožňující výkon práce i se zdravotním handicapem. Konkrétně nabízíme možností různých délek úvazků, jednosměnný pracovní režim, možnost přizpůsobení pracovní doby možnostem a potřebám zaměstnance, bezbariérový provoz. Schopným a motivovaným zaměstnancům nabízíme postup v jejich pracovní kariéře, kdy primárně vybíráme na vyšší pozice stávající zaměstnance a až následně hledáme zaměstnance zvenčí. Díky „rodinnému“ charakteru pracovního kolektivu jsou vedoucí pracovníci v každodenním styku se všemi zaměstnanci a reflektují jejich případné potřeby. Velký důraz je také kladen na ergonomii pracoviště každého zaměstnance a doplňování pracovních pomůcek dle jejich potřeb. Pravidelně obnovujeme židle dle požadavků vyplývajících z konkrétních zdravotních omezení, zaměstnanci pracující ve stoje mají k dispozici zdravotní rohože pro snížení tlaku na pohybový aparát. Osvětlení pracovišť a jeho intenzita je speciálně uzpůsobeno osobám se zhoršeným zrakem.

U zaměstnanců, na jejichž příjem jsou vedeny exekuce (téměř výlučně jde o osoby zdravotně postižené) soustavně dohlížíme na to, aby zaměstnanci z jeho příjmů (většinou invalidní důchod a mzda) vždy zůstalo nezabavitelné minimum a pokud by tomu tak nemělo být, iniciujeme u exekutora změnu rozvrhu nezabavitelné částky mezi plátce příjmu, a poskytujeme i další právní pomoc, například jsme v akcích „Milostivé léto“ vytipovali zaměstnance, na jejichž dluhy se tyto akce vztahovaly, problematiku jsme jim vysvětlili, individuálně jsme je navedli, jaké platby a kam zaslat, a připravili jsme jim podání pro exekutory, takže 2 z našich zaměstnanců se takto zbavili všech exekucí; jednomu z nich jsme k zaplacení exekucí vymáhané jistiny v zákonné lhůtě poskytli bezúročnou půjčku.

 

Jiné osoby znevýhodněné na trhu práce

Nově jsme do pracovního poměru přijali muže propuštěného z výkonu trestu, kterému organizace Druhá míle z.s. zajišťuje prvotní ubytování, pomoc s hledáním zaměstnání, aktivní spolupráci při vyřizování sociálních dávek a dokladů a plnění dalších povinností vůči státní správě. Po nástupu do zaměstnání se do integračních procesů zapojuje sociální pracovník organizace Druhá míle z.s., který pravidelně, tj. v rozsahu 1x týdně, poskytuje zaměstnanci podpůrné služby zaměřené na setrvání v zaměstnání, kontroluje jeho pravidelnou docházku a pomáhá mu tak se dlouhodobě integrovat zpět do společnosti.

 

Demokratické rozhodování

Každodenní kontakt
Členové vedení společnosti jsou v každodenním osobním kontaktu se zaměstnanci, což umožňuje přímé vyjádření podnětů a připomínek.

Firemní email
Používáme hromadný firemní mail, kde mohou zaměstnanci komunikovat a vyjádřit se ke směřování podniku. To zajišťuje transparentní a otevřenou komunikaci mezi všemi úrovněmi zaměstnanců. Pravidelných porad se vždy účastní pracovníci ze všech úseků. Vývoj čokoládových výrobků, jejich chuť, vzhled i způsob zabalení potom vždy interně hodnotí všichni zaměstnanci. Podílí se tak přímo na portfoliu výrobků.

Rozhodování o strategii
Zaměstnanci mají možnost spolurozhodovat o podnikatelské strategii, pokud se prokáží jako odborně způsobilí. Například výrobně-ekonomická ředitelka a vedoucí IT oddělení, kteří jsou zdravotně postižení, mají významné slovo při rozhodování o strategii podniku. Při výběru nových strojů a technologií hraje slovo zaměstnanců zásadní roli. Zaměstnanci Choco Bonté jsou potom pravidelně vysíláni na školení přímo k výrobci strojního zařízení do Itálie.

 

Autonomie a transparentnost řízení

 

Autonomie podniku
Společnost Profi-tisk group s.r.o. je nezávislým subjektem, který nevlastní ani neovládá žádný jiný podnikatel; rozhodování o směřování společnosti je zcela ve vlastních rukách.

Transparentnost vlastnické struktury
Skutečným vlastníkem společnosti je jediný společník zapsaný v obchodním rejstříku - fyzická osoba žijící v ČR, která je současně jednatelem společnosti

 

Lokální aspekty a podpora místní ekonomiky

Zaměstnáváme téměř výhradně místní obyvatele, konkrétně v divizi Choco Bonté jsme k 29.2.2024 zaměstnávali 34 osob zdravotně postižených, z nichž 20 bydlí přímo v Olomouci a zbylých 14 v okolních obcích v okrese Olomouc.

Naše výrobky dodáváme spoustě místních firem a institucí. Mezi našimi významnými místními odběrateli jsou Olomoucký kraj, Statutární město Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, Moravské divadlo v Olomouci, Muzeum umění Olomouc a další.

Úzce spolupracujeme s Úřadem práce v Olomouci při vyhledávání uchazečů o zaměstnání z řad osob se zdravotním postižením a také při vytváření nových pracovních míst pro tyto uchazeče a jejich dlouhodobém udržování, a to i za pomoci investičních prostředků na vybavení pracovišť.

V loňském roce jsme zahájili spolupráci s neziskovou organizací Druhá míle z.s., pro niž bezplatně tiskneme a kompletujeme didaktické pomůcky, které spolek používá při vlastní práci s klienty, příp. je dodává do škol, poraden a dalším subjektům. Přímým finančním darem jsme také podpořili jejich domov pro propuštěné odsouzené v městské části Olomouc – Svatý Kopeček.

 

Environmentální odpovědnost

Ekologické balení
Primárně k balení používáme papír místo plastu, vyvinuli jsme a používáme různé papírové proložky a vymezovače, které konkurence obvykle používá z plastu. Tiskneme vodou ředitelnými barvami, naše obaly jsou velmi jednoduše recyklovatelné.

Recyklace a třídění odpadu
Třídíme odpadní papír a plast a vracíme je k dalšímu zpracování. Používáme recyklovaný papír. V celé firmě jsou rozmístěny koše na tříděný odpad a zaměstnanci jsou vedeni k poctivé recyklaci.

Doprava zaměstnanců
V bezprostřední blízkosti naší provozovny se nachází zastávka MHD i vlaková zastávka, takže zaměstnanci mají velmi dobré podmínky pro vužívání hromadné dopravy. Současně je motivujeme i k cestě do zaměstnání na kole, když nabízíme zázemí pro uschování kol se stojany a dále i možnost se po cestě osprchovat a převléct.

Fair Trade
Surovinu pro výrobu čokoládové hmoty odebíráme od dodavatele, který nakupuje prvotní suroviny v rámci Fair Trade, což zajišťuje férové podmínky pro pěstitele a minimalizuje negativní dopady na životní prostředí.

Členství ve sdružení EKO-KOM
Jsme členem sdružení EKO-KOM, což potvrzuje angažovanost v environmentální odpovědnosti.

 

Podpora místní ekonomiky

 

Dodavatelé
Dodavatelé firmy jsou vybíráni primárně z nejbližšího okolí.
- Calbuco s.r.o. – provozovna Olomouc
- Alika a.s. Čelčice
- Lyopotraviny Zábřeh na Moravě
- Almeco Zlín
- Zeelandia Přerov

Odběratelé
Odběratelé jsou v drtivé míře lokální obchůdky s jednou či dvěma prodejnami.
- Florcenter, Olomouc
- Bc. Lenka Sedláková, Olomouc
- Max Zweig, Olomouc
- Pavel Čep, Samotišky
- Daniel Mirzová, Prostějov
- Tomáš Vysloužil, Šumperk
- Ladislava Sodomková, Rousínov
- Břetislav Slivka, Ostrava
- Barbora Šimončíková, Dlouhá Stráň
- Libuše Březinská, Nový Jičín
- Antonín Sikmund, Stošíkovice na Louce
- Robert Janota, Hostěnín                                                                                      

 

Reinvestice zisku

Reinvestice zisku
Reinvestujeme více než 51 % zisku do rozvoje sociálního podniku. V roce 2023 činil zisk celé společnosti Profi-tisk group s.r.o. 272 000 Kč, z čehož 121 700 Kč bylo investováno do strojního vybavení na provozovně Choco Bonte.

Investice do vybavení
V r. 2023 jsme pořídili temperovací stroj na čokoládu, melanžer a průmyslovou myčku nádobí. Další prostředky pak byly investovány do stavebních úprav a vybavení v dalších provozech.