O nás

O nás

O naší čokoládě

Víte, jak se pozná ručně vyráběná pralinka? Přestože na první pohled vypadají jedna jako druhá, nejsou úplně stejné – každý kus je originál. Takové unikáty vznikají v olomoucké provozovně Choco Bonté pod dohledem nejlepších cukrářů.Každý den tým našich zkušených cukrářek vyrábí desítky druhů pralinek a přes padesát čokolád různých druhů a barev. Lpíme na kvalitě a do našich produktů používáme jen ty nejkvalitnější ořechy a ovoce sušené mrazem. Vznikají tak ty nejlepší a nejchutnější kousky, velmi čerstvé a plné chuti.
Kvalita a chuť Choco Bonté

Ručně
balené

Vyráběné
s láskou

Prvotřídní
kvalita

Přijďte ochutnat produkty CHOCO BONTÉ

Navštivte naši prodejnu v historickém centru Olomouce. Najdete zde široký výběr čokolády a pralinek.
Zobrazit prodejny
 

Principy sociálního podnikání

Principy sociálního podnikání máme zakotveny v zakladatelské listině společnosti od r. 2016, fakticky je ale dodržujeme mnohem déle.

Hlavním aspektem, na němž je založeno naše sociální podnikání a od nějž se odvíjí i většina ostatních aktivit, které jsou obecně připisovány sociálnímu podniku, je zaměstnávání osob zdravotně postižených, a to v takových počtech, aby jejich podíl představoval více než 30 % všech zaměstnanců společnosti.

 V r. 2023 jsme tento princip naplňovali tak, že k 31.12.2023 jsme ve výrobě pralinek a čokolád Choco Bonté zaměstnávali 34 osob, z nichž 29 (85%) patřilo do skupiny osob zdravotně postižených.

Osoby zdravotně postižené dlouhodobě zaměstnáváme v takovém rozsahu, že jsme na základě dohody s Úřadem práce ČR uznáni jako zaměstnavatel na chráněném trhu práce a můžeme své výrobky a služby poskytovat našim odběratelům v režimu náhradního plnění.

Zaměstnance z řad osob zdravotně postižených zaměstnáváme ve všech výrobních provozech, t.j. jak v samotné výrobě, tak i při balení, expedici. Systematicky se snažíme vytvářet pro ně vhodné pracovní podmínky zohledňující jejich zdravotní postižení, včetně nabídky zkrácených pracovních úvazků a jednosměnného provozu. Samozřejmostí je jejich průběžné informování o chodu podniku, o jeho výsledcích a o záměrech do budoucna a v závislosti na jejich funkčním postavení i odpovídající vliv na rozhodování o směřování podniku.

Dalším aspektem sociálního podniku je reinvestice většiny zisku do rozvoje podniku. I tento princip se nám daří bez problému dodržovat, když v podniku zůstává veškerý vytvořený zisk; společníkovi se žádné podíly na zisku nevyplácí. Průběžně investujeme jak do nemovitostí, tak do strojního vybavení. Snažíme se přitom využívat dotačních příležitostí především z evropských fondů – čerpali jsme dotace z programů OPPIK, OPPI, IROP - ale i z národního rozpočtu, když pravidelně čerpáme od úřadů práce investiční příspěvky na pořízení strojů a vybavení pracovišť v souvislosti s vytvářením a udržováním nových pracovních míst pro osoby zdravotně postižené.

Konečně při veškeré své činnosti zohledňujeme lokální a environmentální aspekty, zejména přednostně využíváme služeb a dodávek od místních dodavatelů, ve vlastní produkci se soustředíme především na místní odběratele, čímž se v obou případech snižují náklady i dopad na životní prostředí v souvislosti s dopravou, část papíru, který používáme při tisku, je recyklátem, důsledně třídíme odpadní papír i plast provozu a jako druhotnou surovinu jej odevzdáváme zpět k novému zpracování.

Jsme členem sdružení EKO-KOM.